DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

Toraks Derneği 3. Yıllık Kongresi “Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” adı altında 9-13 Nisan 2000 tarihlerinde Antalya’da Sirene Oteli ve Antbel Otelinde yapılacaktır. Onaltı dernek ve kuruluşun etkin olarak katılacağı ve Toraks Derneğinin ev sahipliğini yapacağı bu kongre, ülkemizde solunum hastalıkları ile ilgili bilgi birikiminin tüm zenginliği ile sergilenmesine olanak sağlayacaktır.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresinde, göğüs hastalıkları uzmanlık eğitiminin 50.yılını kutlarken, bu uzmanlık dalının dünü, bugünü ve yarınını da ayrıntılı olarak tartışmayı hedefliyoruz. Yeni bir bin yıla girerken, ülkemizdeki akciğer sağlığı ile ilgili temel sorunları ve çözüm yollarını diğer dernek ve devlet temsilcileri ile tartışmayı, ulusal kontrol programları geliştirmeyi ve bu amaçla birlikte neler yapabileceğimizi belirlemeyi amaçlıyoruz. Bununla ilintili olarak, ulusal sağlık örgütlerinin işlevini de sorgulamayı düşünüyoruz.

Solunum hastalıkları alanındaki son gelişmeler de Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresinde kapsamlı olarak tartışılacaktır. Sirene Oteli ve Antbel Otelinde bulunan altı toplantı salonu, yapılacak panel, yuvarlak masa, konferans, vaka tartışması, gündoğumu ve uzmanıyla söyleşi toplantılarının ve çalışma grubu toplantılarının en uygun koşullarda yapılmasına olanak sağlayacak özelliktedir. Kongremize katılacak olan Avrupa Solunum Derneği (ERS), Amerikan Göğüs Uzmanları Derneği (ACCP) ve Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları ile Savaşım Derneği (IUATLD) temsilcileri, uluslararası bilgi birikimi ve deneyimin toplantılarımızda seslendirilmesine olanak sağlayacaktır. Kongrenin ilk iki gününde yapılacak 11 ayrı kursla ulusal ve uluslararası pratiğin kursiyerlere aktarılması mümkün olacaktır.

Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, solunum hastalıkları alanında ülkemizde üretilen bilimsel bilginin de en iyi sergileneceği bir ortam olacaktır. Bu kongrede iletişim için internet olanakları yaygın olarak kullanılacaktır. Sizlerden bu kongreye aktif olarak katılmanızı ve bildiri özetlerinizi en geç 28 ŞUBAT 2000 tarihine kadar kongre web adresine www.toraks.org.tr göndermenizi bekliyoruz.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya’nın en güzel iki otelinde sizlere bilimsel bir şölen sunmayı hedeflerken, aynı zamanda dostlarınız ve arkadaşlarınızla keyifli günler geçirmenize olanak sağlayacak zengin sosyal aktivitelere de sahip olacaktır. Olağanüstü tarihsel ve doğal güzellikleriyle Antalya, baharın en hoş günlerinde sizlere ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresine kaydınızı bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Prof.Dr. Ali KocabaşProf. Dr. Tuğrul Çavdar
Kongre SekreteriKongre Başkanı