Ana Sayfa | Toraks Derneği Hakkında | Kongreye Davet | Kongre Organizasyonu | Kongre Programı | Genel Bilgiler | Sosyal Program  
 
 Ana Sayfa  Kongre Programı  1. Gün
 
     
 
"center">
"center">
< Geri   Kurslar   1. Gün   2. Gün   3. Gün


25 Nisan 2002 Perşembe - Kongre Programı

Salon 07.30-08.15 08.30-10.30 11.00-12.30 12.45-13.45
Salon 1 Yoğun bakımda invaziv ve noninvaziv monitorizasyon Güncel konu
İnterstisyel akciğer hastalıklarında yeni gelişmeler
Güncel konu
Klinikte interstisyel akciğer hastalıkları
Tanı yöntemleri
ÇG toplantısı
Salon 2 Akciğer kanseri ve PET Panel
Akciğer hastalıklarının tanısında yeni radyolojik yöntemler
Yuvarlak masa
KOAH'ta buz dağının altı: Erken tanı olası mı ?
Astım ÇG toplantısı
Salon 3 Febril nötropeni: Değişen kavramlar, değişmeyen sorun Panel
Akciğer sağlığı açısından işyeri ortamının değerlendirilmesi
Yuvarlak masa
Avrupa'da toraks cerrahisi uygulamalarındaki değişiklikler ve Türkiye'den gelen katkılar
KOAH ÇG toplantısı
Salon 4 Trakea cerrahisi Güncel konu
KOAH' da yeni tartışmalar
Güncel konu
Akciğer kanseri biyolojisi
Akciğer ve plevra maligniteleri ÇG toplantısı
Salon 5 Ağır metal inhalasyonuna bağlı akciğer hasarı Panel
Akciğer zedelenmesi ve ARDS
Ödüllü makale sunumu Tüberküloz ÇG Toplantısı
Salon 6 Çocuklarda astım tedavisi     Çocuk göğüs hastalıkları ÇG Toplantısı
Salon 7 Akciğer rehabilitasyon kliniği donatılması ve kullanımı     Göğüs cerrahisi ÇG toplantısı
Salon 8       Patoloji ÇG toplantısı
Salon 9 Obstrüktif sleep-apne'nin sonuçları Panel
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde multidisipliner yaklaşım: Ne zaman? Hangisi?
Yuvarlak masa
Göğüs hastalıkları asistanlığı: Sorunlar - çözümler ?
Solunum yetmezliği ÇG Toplantısı
Salon 10   Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi  

25 Nisan 2002 Perşembe (Öğleden Sonra) - Kongre Programı

Salon 14.00-15.30 16.00-17.30 18.00-19.30
Salon 1 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Yuvarlak masa
Pnömotoraks: Yeni yaklaşımlar
Uydu sempozyum
Salon 2 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Olgu Oturumu
Klinik Olgu Sunusu - I
Uydu sempozyum
Salon 3 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Yuvarlak Masa
Ulusal akciğer sağlığını geliştirmede yeni ufuklar ve işbirlikleri
Uydu sempozyum
Salon 4 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Panel
Akciğer hastalıklarında genetik eğilim: gen tedavisi çözüm mü?
Uydu sempozyum
Salon 5 Sözlü Sunu Oturumu Yuvarlak masa
Tütün kontrolüne sıfırdan nasıl başlanır
 
Salon 6 Sözlü Sunu Oturumu    
Salon 7 Sözlü Sunu Oturumu    
Salon 8 Sözlü Sunu Oturumu    
Salon 9 Sözlü Sunu Oturumu Karşıt görüş
Torakoskopi: Göğüs hastalıkları uzmanları uygulamalı mı ?
 
Salon 10 Sözlü Sunu Oturumu