Ana Sayfa | Toraks Derneği Hakkında | Kongreye Davet | Kongre Organizasyonu | Kongre Programı | Genel Bilgiler | Sosyal Program  
 
 Ana Sayfa  Kongre Programı  2. Gün
 
     
 
"center">
"center">
< Geri   Kurslar   1. Gün   2. Gün   3. Gün


26 Nisan 2002 Cuma - Kongre Programı

Salon 07.30-08.15 08.30-10.30 11.00-12.30 12.45-13.45
Salon 1 Akciğer kanserinde yeni patolojik sınıflama Güncel konu
Günümüzde tıp uygulamaları
Yuvarlak Masa
Bölgesel bir sorun olarak Kist Hidatik
Çevresel ve
Mesleksel akciğer
hastalıkları ÇG
Toplantısı
Salon 2 Kortikosteroide dirençli astım Panel
Astımda yeni gelişmeler
Panel
KOAH'da yeni gelişmeler
SS İnfeksiyonları
ÇG Toplantısı
Salon 3 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer Yuvarlak masa
Göğüs hastalıklarında yeterlilik:
Amerika, Avrupa ve Türkiye deneyimi
(BOARD)
Olgu Oturumu
Patolojik Olgu Sunusu
Tütün ÇG
Toplantısı
Salon 4 Dispne ayırıcı tanısında kardiyopulmoner egzersiz testleri Panel
Pulmoner tromboembolide yeni tanı ve
tedavi yaklaşımları
Panel
Çocukluk çağı tüberkülozu
Uyku
bozuklukları ÇG
Toplantısı
Salon 5 Akciğer transplantasyonu Panel
Uyku laboratuarının düzenlenmesi ve
yönetimi
Panel
Göğüs hastalıkları hemşireliği
Klinik sorunlar ÇG Toplantısı
Salon 6 Çocuklarda interstisyel akciğer hastalıkları      
Salon 7 Uyku hastalıklarında ayırıcı tanı yaklaşımı      
Salon 8        
Salon 9 Sepsis ve koagülasyon Panel
Göğüs cerrahisinde komplikasyonların
tedavisi
Yuvarlak masa
Sağlık kurumlarında tüberküloz bulaşması
ve önlenmesi
Uydu Sempozyumu
Salon 10   Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi  

26 Nisan 2002 Cuma (Öğleden Sonra) - Kongre Programı

Salon 14.00-15.30 16.00-17.30 18.00-19.30
Salon 1 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Güncel konu
Tüberküloz
Uydu sempozyum
Salon 2 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Konferans
Uzlaşı raporları ve toplum kökenli
pnömoniler: Çözüm mü ? Karmaşa mı ?

----------------------------------------------------------
Konferans
Mekanik ventilatör tedavisinde
komplikasyonlar
Uydu sempozyum
Salon 3 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Panel
Partiküler hava kirliliğinin pulmoner
sisteme etkileri: Epidemiyoloji ve
mekanizma
Uydu sempozyum
Salon 4 Tartışmalı Poster Sunu Oturumu Güncel konu
İnflamasyon ve sonuçları:
Uydu sempozyum
Salon 5 Sözlü Sunu Oturumu Güncel konu
Göğüs Cerrahisi: Yenilikler
Bölge Ülkeleri TD
Başkanları
Toplantısı
Salon 6 Sözlü Sunu Oturumu    
Salon 7 Sözlü Sunu Oturumu    
Salon 8 Sözlü Sunu Oturumu    
Salon 9 Sözlü Sunu Oturumu Karşıt görüş
Evre IV küçük hücreli dışı akciğer kanseri
tedavisinde kemoterapi veya iyi destek
tedavisi
 
Salon 10 Sözlü Sunu Oturumu Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi