Ana Sayfa | Toraks Derneği Hakkında | Kongreye Davet | Kongre Organizasyonu | Kongre Programı | Genel Bilgiler | Sosyal Program  
 
 Ana Sayfa Genel Bilgiler Bildiri ve Başvuru 
 
 
Genel Bilgiler
 
  
  Kongre Kayıt Bilgileri
  Kongre Merkezi ve Oteller
  Bildiri ve Başvuru
  Kongre Bursu
  Ödüller
  Antalya
  Haritalar
   
 
BİLDİRİ İLE BAŞVURU
 
Son başvuru tarihi: 10 Mart 2002
 
Genel Bilgi
 
Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresinde sunulması talebi ile gönderilen bildirilerin başlığının çalışmanın amacını ve çalışmayı tanımlar nitelikte olmasına, özetin çalışmayı mükemmel anlatabilecek, gerektiğinde kaynak olarak kullanılabilecek kadar ayrıntılı ve önemli bilgiler içermesine, istatistik ile ilgili işlemlerin ve anlamlılık verilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet, gelecekte çalışma makale olarak yayınlandığı zaman da aynen korunabilecek kadar eksiksiz ve mükemmel yazılmalıdır. Yurt dışı katılımlarda sadece İngilizce, ülkemizden yapılacak katılımlarda ise hem İngilizce hem de Türkçe özet yazılmalıdır. Kongre bildiri ödülüne aday olunup olunmayacağı kutucuğu mutlaka işaretlenmelidir. Yurt dışı başvurularda da ek olarak kongre desteği istenip istenmediği ilgili kutucuk doldurularak belirtilmelidir.
 
Bildiri Özetleri ile İlgili Genel Bilgi
 
Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresinde bildiriler İngilizce ya da Türkçe olarak sunulabilecektir. İnternet aracılığı ya da posta kanalı ile gönderilen bildiriler kabul edilecektir. Bildirilerin kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulmasının daha kolay ve hızlı olması nedeniyle internet tercih edilecektir. Bu amaçla web sayfasında bildirilerin hazırlanması ve gönderilmesi konusunda ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz.

Bildirilerin en geç 10 Mart 2002 tarihine kadar aşağıda belirtilen iki yoldan birisi ile gönderilmelidir.

a . Internet aracılığıyla “www.toraks.org.tr“ adresinden kongre sayfasına ulaşıp bildiri formu doldurulduktan sonra gönderilebilir. Ayrıca güvenlik sebebi ile doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınıp, aşağıdaki adrese faks ya da posta kanalı ile gönderilmelidir.

b . Posta kanalı ile gönderilecek bildirilerin, ekte bulunan bildiri özet formuna uygun bir biçimde doldurulduktan sonra bir kopyasının 3,5” diskete kaydedilmiş olarak 1 asıl, 3 kopya ile birlikte aşağıdaki adrese postalanması gerekmektedir.

Adres:

Pleksus Bilişim Teknolojileri
Tahran caddesi 6/8 Kavaklıdere ANKARA
Tel: 0312 427 26 08
Faks: 0312 427 26 02


Bildiri Sonuçları


Bildiri sunuş şekilleri internet adresinden cevaplandırılacak olup, kongre öncesi ve sonrası sürekli bilgi akışı sağlanacaktır.

Salonlarda Kullanılacak Teknik Ekipmanlar

Toplantı salonlarında konuşmacı sunumlarının yapılabilmesi amacıyla 1 LCD data projektör, 2 slayt projektör, 1 tepegöz hazır bulundurulacaktır. Sunumları için belirtilen projeksiyon makineleri dışında gereksinimi olan konuşmacıların kongreden en az 1 hafta önce organizasyon sekreteryasına gereksinim duyduğu projeksiyon cihazını bildirmeleri gerekmektedir. LCD data projektör kullanacak konuşmacıların slaytlarını Windows Office 97 ya da 2000 programında hazırlamaları gerekmektedir.

Slaytlar: Slaytlarınızı hazırlarken şunlara dikkat ediniz: (1) Slaytlarınızda 7’den fazla satır olmamasına, (2) 18 punto yazı kullanılmasına, (3) Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına, (4) Slaytların yatay olarak hazırlanmasına, (5) Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına, (6) İki slayt makinesi kullanılıyorsa dikey ve yatay slaytların birarada bulunmamasına, (7) Slaytlarınızın cam kutulara yerleştirilmiş olmasına, (8) İnce / karton kenarlı slayt kullanmamaya, (9) Slaytların numaralandırılmış olmasına, (10) Slayt sayısının konuşma süresinin yarısı kadar olmasına özen gösteriniz.

(Saydam) Asetatlar: Asetatların A4 ebadında olmasına ve çerçevesinde en az 2 cm. boşluk olmasına dikkat ediniz. Slayt hazırlama ilkeleri asetatlar içinde geçerlidir.

Slayt kontrol hizmetleri: Tüm konuşmacıların slaytlarını konuşmalarından en az 3 saat önce slayt kontrol merkezine getirilmeleri gerekmektedir. Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunumlarınızı sunum tarihi, salonu ve saatini belirterek 20 Nisan 2002 tarihine kadar [email protected] adresine kongre öncesinde de gönderebilirsiniz.

Posterler: (Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanan) posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda olmalı ve en az 1 m. mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve stand numarasında sergilenecektir. Posterler, sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında sökülecektir. Bu saatlerde sökülmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktır. Posterlerin asılmasında poster sahiplerine yardımcı olacak görevliler hazır bulunacaktır. Türkçe posterlerde ingilizce özet bulunacaktır.

Plazma ekran:Kongre süresince sunulacak posterler 2 adet plazma ekran kullanılarak katılımcıların hizmetine sunulacaktır. Bu nedenle poster sunacak araştırmacı ların poster metinlerini ya da araştırmalarının tam metinlerini elektronik ortamda 1 Nisan 2002 tarihine kadar Toraks Derneği web sitesinde www.toraks.org.tr bulunan tam metin gönderme bölümüne göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 10 Mart 2002

 
 
     
ml>