Ana Sayfa | Toraks Derneği Hakkında | Kongreye Davet | Kongre Organizasyonu | Kongre Programı | Genel Bilgiler | Sosyal Program  
 
 Ana Sayfa  Toraks Derneği Hakkında
 
 
"center">

TORAKS DERNEĞİ


Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer hekimler tarafından 1992 yılında kurulan bir ulusal uzmanlık örgütüdür. Derneğin temel amaçları şöyledir: (1) Göğüs Hastalıkları bilim dalını ve bu bilim dalındaki uzmanlık eğitimini geliştirmek. (2) Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tüm bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yaymak. (3) Solunum sistemi hastalıklarının bütün alanlarında en yüksek düzeyde klinik bakım hizmetlerini sağlamak ve standartlar oluşturmak. (4) Solunum sistemi hastalıkları alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. (5) Akciğer sağlığını geliştirmek, bunun için ulusal politikalar oluşturmak ve bu politikaların hayata geçmesi için hükümet, sağlık çalışanlanları ve kamuoyu düzeyinde etkinlik göstermek.

Toraks Derneği, kuruluşundan kısa bir süre sonra Türkiye’nin değişik coğrafi bölgelerinde 10 şube açmış, 14 farklı alanda bilimsel çalışma grupları oluşturmuştur. Yaklaşık 1400 üyesiyle Toraks Derneği kendi alanında Türkiye’de en büyük uzmanlık örgütüdür.
Eğitim Etkinlikleri


Göğüs Hastalıklarında uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standartizasyonun sağlanması amacıyla Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (BOARD) oluşturulmuştur. Oluşturulan yeterlilik kurulu, eğitim kurumları ve programlarını değerlendirmeyi, standartlar oluşturmayı ve yeterlilik sınavlarını yapmayı amaçlamaktadır.

Toraks Derneği her yıl yaptığı ulusal kongreleri ile solunum hastalıkları alanındaki son gelişmeleri üyelerine aktarmaktadır. 1995’te yapılan 1. Yıllık Kongreye katılan üye sayısı 424 ve gönderilen bildiri sayısı 330 iken, 2001 yılında yapılan 4. Yıllık Kongre’de katılımcı sayısı 1427’ye, bildiri sayısı ise 555’e ulaşmıştır. Toraks Derneği şubelerinin büyük kısmında her ay yapılan eğitim toplantıları ile üyelere yerel düzeyde eğitim çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara bilimsel çalışma grupları aktif olarak destek vermektedir.

Toraks Derneği, kongreler dışındaki mezuniyet sonrası eğitim çalışmalarını yürütmek amacıyla Toraks Derneği Okulu oluşturmuştur. “Toraks Derneği Kış Okulu”nda araştırma görevlileri ve sahada çalışan hekimlerin bilgilerini yenilemelerine olanak sağlanacaktır. Solunum hastalıklarının önümüzdeki yıllarda göstereceği gelişmeleri dikkate alarak, eksikliği hissedilen alanlarda yetişkin insan gücünü artırmak amacıyla 1-2 ay süreli merkezi kurslar planlanmıştır. ilki 2002 yılının ilk aylarında yapılacak olan ve şubelerce kendilerine verilen kontenjana göre seçilecek üyelerimizin katılacağı bu kurslar düzenli olarak sürdürülecektir .

Toraks Derneği, Türkiye üniversitelerinde tıp öğrencilerine verilen solunum hastalıkları ile ilgili eğitim için bir “çekirdek eğitim programı” oluşturma ve bir ders kitabı yayımlama konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Toraks Derneğinin düzenli olarak yayınlanan 4 yayın organı bulunmaktadır. Bunlar; Toraks Bülteni, Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal ve Toraks Kitapları’ dır.Tanı ve Tedavi Standartlarının Geliştirilmesi

Toraks Derneği’nin çalışma grupları eğitim çalışmalarını planlamakta, çok merkezli çalışmaları yürütmekte, tanı ve tedavi stardartları geliştirmekte ve kendi alanlarında ulusal politikalar oluşturturulmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bu gruplar tarafından çeşitli tanı-tedavi rehberleri geliştirilmiş ve ülkenin her yerinde üyelerimize ve diğer hekimlere 25 biner adet dağıtılmıştır. Sekiz ayrı çalışma grubu tarafından hazırlanan ulusal kontrol programları ise yakında yayımlanacaktır.


Bilimsel Etkinlikler

Toraks Derneği, bilimsel etkinlikler teşvik etmek amacıyla üyelerinin yurtdışı dergilerde yayınladıkları özgün araştırma makalelerine, yurtdışı kongrelerde ve Toraks Derneği kongrelerinde yaptıkları sözlü sunumlara, ulusal akciğer sağlığına katkıda bulunma özelliği taşıyan araştırma projelerine maddi destek sağlamaktadır.


Ulusal Akciğer Sağlığını Geliştirme

Toraks Derneği, bilimsel ve eğitsel etkinliklerinin dışında, ulusal akciğer sağlığını geliştirme konusunu da temel hedefleri arasında saymaktadır. Bu amaçla, ülkemizdeki akciğer sağlığı ile ilgili sorunları belirlemek için çalışmalar yapmakta ve bu sorunların çözümü için de Tanı-Tedavi Rehberleri yayınlamakta ve Ulusal Kontrol Programları oluşturmaktadır. Önümüzdeki günlerde akciğer sağlığı ile ilgili tüm kuruluşları bir çatı altında toplayacak “Ulusal Akciğer Sağlığı Girişimi” başlıklı bir yapı oluşturulması ve bir “medya bürosu” oluşturulması hedeflenmektedir.


Uluslararası İlişkiler

Toraks Derneği, akciğer sağlığı ile ilgili ulusal sorunlarımızın hem nedenleri hem de çözümlerinin giderek küresel bir boyut kazandığının bilincindedir. O nedenle, bölgemizde ve dünyada bulunan solunum hastalıkları alanındaki diğer örgütlerle yakın işbirliği kurmak, küresel akciğer sağlığını geliştirmek amacıyla onlarla birlikte çalışmak konusunda büyük çaba harcamaktadır. Bölgesel örgütlerle (Orta Doğu, Orta Asya, Akdeniz, Balkan ülkeleri) ve uluslararası örgütlerle (ERS, IUATLD) kurulan yakın ilişkiler Toraks Derneği’ni bölgemizde etkin bir örgüt haline getirmeyi hedeflemektedir.
başa dön