Ana Sayfa | Toraks Derneği Hakkında | Kongreye Davet | Kongre Organizasyonu | Kongre Programı | Genel Bilgiler | Sosyal Program  
 
 Ana Sayfa Genel Bilgiler Ödüller 
 
 
Genel Bilgiler
 
  
  Kongre Kayıt Bilgileri
  Kongre Merkezi ve Oteller
  Bildiri ve Başvuru
  Kongre Bursu
  Ödüller
  Antalya
  Haritalar
   
  Untitled

ÖDÜLLER

 

TORAKS DERNEĞİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
TORAKS DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ


Toraks Derneği Araştırma Ödülü ile Toraks Derneği Genç Araştırmacı Ödülü, Türkiye’de solunum hastalıkları alanında yapılan bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla başlatılmıştır. Toraks Derneği Araştırma Ödülü ve Toraks Derneği Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü adları altında yalnız iki ödül verilecektir. Adaylar iki ödülden birine başvurabilir.

Kapsam ve Katılma Koşulları

Her iki ödüle de Türkiye’de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, yurtiçi ya da yurtdışında bilimsel dergilerde son bir yıl içinde (2001 yılı) yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olan makaleler aday olabilir.
Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır. Çalışma aynı yıl içinde başka bir ödüle aday gösterilmemiş olmalıdır.
Başvuruda adaylar dosyalarını Toraks Derneği Genel Merkezi’inden temin edebilecekleri Başvuru Formu’na uygun biçimde doldurmalı ve imzalamalıdır. Başvuru dosyasında, doldurulmuş form, araştırmanın yayınlandığı dergi Science Citation Index (SCI)’te yer almış ise bunu belirtir belge, birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge, ilk yazarın (başvuran) özgeçmişi ve yayın listesi, yazının aslı ve 5 adet fotokopisi olmalıdır. Başvuru dosyası son başvuru tarihi olan 1 Mart 2002 tarihine dek Toraks Derneği Genel Merkezinde olması sağlanacak biçimde gönderilmelidir. Ödüle layık görülen çalışma birden fazla araştırmacı tarafından gerçekleştirildiyse, ödül araştırmacılar arasında paylaşılacaktır.
Toraks Derneği Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü’ne aday olacak araştırmacıların başvuru tarihinde 31 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Başvurularında doğum tarihlerini belirtir belge fotokopisini dosyaya eklemelidirler. Diğer başvuru koşulları yukarıdaki gibidir.
Her iki ödüle aday gösterilen çalışmalar Toraks Derneği tarafından oluşturulacak 5 kişilik bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. Seçici Kurul Başkanı Toraks Derneği Yönetim Kurulu üyesi olacaktır.
Ödüle aday gösterilecek çalışmalar en geç 1 Mart 2002 tarihine kadar Toraks Derneği Genel Merkezine ulaştırılmalıdır.
Ödül kazanan çalışmalara ödülleri Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi’nin açılış töreninde verilir. Ödül kazanan kişiler, özel bir toplantıda çalışmalarını katılımcılara sunarlar.

Toraks Derneği Kongre Bildiri Ödülleri

Toraks Derneği Kongre Bildiri Ödülleri, Toraks Derneği tarafından düzenlenen kongrede sözlü sunu ve poster sunusu yapılan bildirilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kapsam ve Katılma Koşulları

Toraks Derneği Kongre Bildiri Ödülleri’ne, Toraks Derneği Kongresi’nde sözlü sunuma kabul edilmiş bildiriler ile poster sunumuna kabul edilmiş bildiriler aday olabilir. Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır.
Ödüllere aday olmak isteyenler bildiri özet formunun altındaki uygun kutucuğu işaretlemelidir.
Toraks Derneği Kongre Bildiri Ödülleri derecelendirilerek sözlü sunu olan üç bildiri ile poster sunu olan üç bildiriye verilecektir. Ödüle layık görülen bildiriler Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi Kongre Düzenleme Komitesi tarafından belirlenen bir juri çalışması ile saptanacaktır. Ödüle layık görülen çalışmalar birden fazla araştırmacı tarafından gerçekleştirildiyse, ödül araştırmacılara bölünecektir.
Ödül kazanan çalışmalara ödülleri kongre kapanış töreninde verilir.

 
     
ml>