Toraks Derneği Hakkında
Toraks Derneği Hakkında

Toraks Derneği Göğüs Hastalıkları uzmanlarının, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.derneğin amacı eğitim, araştırma, hasta bakım standartları ve ulusal politikalar oluşturarak solunum hastalıklarında en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak ve ulusal akciğer sağlığını geliştirmektir.

1992 yılında Göğüs Hastalıkları uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık alanındaki hekimler tarafından kurulan Toraks Derneği, kuruluşundan kısa bir süre sonra Türkiye'nin değişik coğrafi bölgelerinde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır, Erzurum, Samsun,) 10 şube açmış 14 farklı alanda bilimsel çalışma grupları oluşturulmuştur.

Kuruluşunun 11. yılını kutlayan Toraks Derneği, 1500 üyesiyle solunum hastalıkları alanında Türkiye' nin en büyük uzmanlık örgütüdür.

Eğitim Etkinlikleri

Toraks Derneği, Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitiminin düzeyini yükseltmek amacıyla amacıyla Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu'nun (Board) oluşumuna büyük katkı sağlamış ve Yeterlilik Kurulu'nun toplantılarına ev sahipliği yapmıştır. Kongremizde de Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2. Genel Kurulu ve Göğüs Hastalıklarında Yeterlilik (Board) sınavının ikincisi yapılacaktır.

Toraks Derneği her yıl yaptığı kongreleri ile solunum hastalıkları alanındaki son gelişmeleri üyelerine aktarmak ve bu kongrelere katılan yabancı konuşmacılar ve değişik uzmanlık alanındaki üyeleri ile karşılıklı bilgi alış-verişine olanak sağlamaktadır. 1995'te yapılan 1. Yıllık Kongre'ye katılan üye sayısı 424 ve gönderilen bildiri sayısı 330 iken 5. Yıllık Kongre'de katılımcı sayısı 1740'a, bildiri sayısı ise 731'e ulaşmıştır. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi'ne katılımcı sayısının 2000'e, sunulan bildiri sayısının ise 800'e ulaşması beklenmektedir.

Toraks Derneği bünyesinde oluşturulan Toraks Derneği Okulu, dernek üyelerinin mezuniyet sonrası eğitimi için "Kış Okulu" programları düzenlemektedir. İlki geçen yıl 24-26 Ocak 2002 tarihlerinde Adana'da yapılan Toraks Derneği 1. Kış Okulu'na, 148 üyemiz katılmış ve bu üyelere 3 gün boyunca solunum hastalıklarının değişik alanlarındaki son gelişmeler aktarılmıştır. Konya'da 22-26 Ocak 2003 tarihleri arasında yapılacak olan İkinci Kış Okulu'na üyelerimiz ücretsiz olarak katılacaklardır.

Toraks Derneği, solunum hastalıklarının önümüzdeki yıllarda göstereceği gelişmeleri dikkate alarak, bu alanlarda yetişkin insan gücünü artırmak amacıyla Merkezi Kurslar düzenlemektedir. İlki geçen yıl şubat-mart aylarında yapılan merkezi kurslarda, Solunum Fonksiyon Testleri, Mekanik Ventilasyon ve Uyku Hastalıkları konuları işlenmiş ve ülkemizin değişik üniversite ve eğitim hastanelerinden yaklaşık 50 üyemiz bu kurslara katılmıştır. 2002-2003 döneminde yapılacak merkezi kursların sayısı artırılmıştır.

Toraks Derneği, önümüzdeki yıllarda Toraks Derneği seminerlerini planlamaktadır. Bu yıl KOAH ve Tüberküloz konularında yapılacak olan seminerlerde, iki gün boyunca ilgili konulardaki son gelişmeler yabancı uzmanların da katılımıyla kapsamlı olarak tartışılacaktır.

Toraks Derneği şubelerinin büyük kısmında her ay yapılan eğitim toplantıları ile üyelere yerel düzeyde yıl içi eğitim çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara bilimsel çalışma grupları aktif olarak destek vermektedir. Toraks Derneği şubelerince düzenlenen bu toplantılara birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler ve diğer uzmanlık dallarındaki hekimler de katılmaktadır.

Yayınlar

Toraks Derneği'nin düzenli olarak yayımlanan 4 yayın organı bulunmaktadır. Bunlar Toraks Bülteni, Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal ve Toraks Kitapları'dır.

Toraks Bülteni, dernek üyeleri arasında iletişimi sağlamak, dernek ile ilgili haberleri ve gelişmeleri üyelere aktarmak amacıyla yayımlanmaktadır ve bu yıl 4 sayı olarak yayımlanması hedeflenmiştir.

Toraks Dergisi, yılda 3 kez olmak üzere yayınlanmakta özgün araştırmalara, vaka sunumları ve derleme yazılarına yer vermektedir. Dergi esas olarak solunum hastalıkları alanındaki son gelişmeleri üyelerine aktarmayı hedeşemektedir. Toraks Dergisi TÜBİTAK-Ulakbim Türk Tıp Dizinine kabul edilmiştir.

Turkish Respiratory Journal , özgün araştırmaları, olgu sunumları ve derleme yazıları yayımlanan derneğin İngilizce yayın organıdır. Yılda 3 sayı yayımlanmaktadır.

Toraks Kitapları , klinik pratikteki son gelişmelerin işlendiği, her sayısında farklı bir konunun seçildiği, kitap formatında çıkan bir yayın organıdır. Yılda 2 sayı yayımlanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde, hastalara yönelik eğitim kitapçıkları ve broşürleri ile pratisyen hekimlere yönelik cep kitaplarından oluşan Toraks Derneği Eğitim Kitapları serisi yayın hayatına girecektir.

Araştırma Etkinlikleri

Toraks Derneği'nin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve üyeleri arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla değişik alanlarda 14 ayrı bilimsel çalışma grubu kurulmuştur. Bunlar Astım, KOAH, Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları, Tüberküloz, Akciğer ve Plevra Maligniteleri, Tütün ve Sağlık, Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım, Solunumda Uyku Bozuklukları, Akciğer Patolojisi, Akciğer Cerrahisi, Pediatrik Akciğer Hastalıkları, Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları, Klinik Sorunlar ve Tanı Yöntemleri Çalışma Gruplarıdır. Çalışma Grupları yılda en az 3 kez toplanarak eğitim çalışmalarını planlamakta, çok merkezli çalışmaları yürütmekte, tanı ve tedavi standartları geliştirmekte ve kendi alanlarında ulusal politikalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.Toraks Derneği, bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla üyelerinin yurtdışı dergilerde yayımladıkları özgün araştırma makalelerine, yurtdışı kongrelerde ve Toraks Derneği kongrelerinde yaptıkları sözlü sunumlara, üyeleri ve diğer çalışma gruplarınca önerilen ve ulusal akciğer sağlığına katkıda bulunma özelliği taşıyan araştırma projelerine maddi destek sağlamaktadır. Toraks Derneği Araştırma Ödülleri, Toraks Derneği Proje Ödülleri, Yurtdışı Kongre Destek Ödüllerinden tüm üyelerimiz yararlanmaktadır. Toraks Derneği, yaptığı yıllık kongrelerde her yıl 200 üyesine kongre destek bursu sağlamaktadır. Özellikle bildiri sunan üyelerimizin yararlandığı bu burslar, ulaşım dışı tüm kongre harcamalarını kapsamaktadır.

Hasta bakımı etkinlikleri

Toraks Derneği, solunum hastalıkları alanında en kaliteli hasta bakım hizmetlerinin (koruma, tanı ve tedavi) verilmesi için çaba göstermektedir. Toraks Derneği Çalışma Grupları tarafından şimdiye kadar Pnömoni, Astım ve KOAH konularında tanı-tedavi rehberleri geliştirilmiştir. Bu rehberler, tüm üyelerimize ve ülkenin değişik yerlerinde bulunan 25 bin hekime dağıtılmıştır. Bu konularda hazırlanan pratisyen hekim el kitapları ve hasta kitapları da yakında basılacak ve dağıtılacaktır. Bu rehberlerle ilgili olarak üyelerimize ve birinci basamak hekimlerine yönelik tüm şubelerde eğitim çalışmaları yapılmıştır ve bu etkinlikler sürmektedir. Ülkemizdeki akciğer hastalıklarının özgül sorunlarına çözümler geliştirmek amacıyla çalışma grupları dışında değişik görev grupları oluşturulmuş ve bu gruplar desteklenmiştir.

Hasta sağlığı etkinlikleri

Toraks Derneği'nin temel hedefi ulusal akciğer sağlığını geliştirmektir. Bu amaçla, ülkemizdeki akciğer sağlığı ile ilgili sorunları belirlemek için çalışmalar yapmakta bu sorunların çözümü için de tanı-tedavi rehberleri yayımlamakta ve ulusal kontrol programları oluşturmaktadır. Geliştirilen ulusal politikaların hayata geçirilmesi konusunda hükümet, sağlık bakanlığı, parlamento, diğer sivil toplum örgütleri ve kamuoyu düzeyinde yoğun etkinliklerde bulunmaktadır. Tütün ve ürünlerinin kullanımının kısıtlanması, tüberküloz kontrolünde olumlu gelişmelerin sağlanması konularındaki çabaları, hasta derneklerinin kurulması konusundaki etkinlikleri bu çalışmalarının sadece birkaçıdır. Toraks Derneği, Verem Haftası, Dünya Astım Günü, Dünya KOAH günü ve 31 Mayıs Sigarasız bir Dünya Günü'nü, kamuoyu ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmede önemli günler olarak değerlendirmektedir. 31 Mayıs 2001 tarihinde Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi sırasında İzmir'de yapılan "Sigarasız Bir Dünya" yürüyüş ve mitingi ve 5. Kongre sırasında Antalya'da yapılan "Sigaraya Hayır" yürüyüşü ve sigara nedeniyle yaşamını yitiren hastaların anısına yapılan "Temsili Cenaze Töreni" bu etkinliklerin ilginç örneklerindendir.

Önümüzdeki günlerde akciğer sağlığı ile ilgili tüm kuruluşları bir çatı altında toplayacak "Ulusal Akciğer Sağlığı Girişimi" başlıklı bir yapı oluşturulması hedeşenmektedir. Buna ek olarak kamuoyunu akciğer sağlığı konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bir "basın bürosu" oluşturulması hedeflenmiştir.

Bölgesel küresel işbirliği

Toraks Derneği, akciğer sağlığı ile ilgili ulusal sorunlarımızın hem nedenleri hem de çözümlerinin giderek küresel bir boyut kazandığının bilincindedir. O nedenle, bölgemizde ve dünyada bulunan solunum hastalıkları alanındaki diğer örgütlerle yakın işbirliği kurmak, küresel akciğer sağlığını geliştirmek amacıyla onlarla birlikte çalışmak konusunda büyük çaba harcamaktadır.

Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, solunum hastalıkları alanındaki üç uluslararası derneğin (Amerikan Toraks Derneği, Avrupa Solunum Derneği, Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları ile Savaşım Derneği) ve 29 bölge ülkesi Toraks dernekleri başkanlarının katıldığı, bölge ülkelerinden 200'den fazla araştırmacının sunu yaptığı bölgesel bir kongre özelliği taşımıştır. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi'nde akciğer sağlığı ile ilgili bölgesel ve küresel sorunlarla, mesleki örgütlerin yakın işbirliklerinin tartışılacağı ve biçimlendirileceği bir toplantı olmayı hedeflemektedir.

Toraks Derneği'nin Ankara'da bulunan Genel Merkezi, Türkiye'nin değişik coğrafi bölgelerinde bulunan 10 Şubesi ve Çalışma Gruplarıyla iletişim adresleri Toraks Derneği'nin web sitesinde izlenebilir. Toraks Derneği ile ilgili herhangi bir talebiniz için aşağıdaki adreslere ulaşabilirsiniz.

Toraks Derneği Genel Merkezi

Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi No: 175/19, Oran /Ankara
Telefon: 0312 4904050 Faks: 0312 4904142
Web: www.toraks.org.tr
E-posta: toraks@toraks.org.tr