ANA SAYFA ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

569" valign=top>>569" valign=top>
TEKNİK DONANIMLAR

Salonlarda Kullanılacak Teknik Donanımlar

Toplantı salonlarında konuşmacı sunumlarının yapılabilmesi amacıyla 1 LCD Data Projektör, 2 Slide Projektör, 1 tepegöz hazır bulundurulacaktır. Sunumları için belirtilen projeksiyon makineleri dışında gereksinimi olan konuşmacıların, sunumlarından en az 3 saat önce organizasyon sekreteryasına gereksinim duydukları projeksiyon cihazını bildirmeleri gerekmektedir. LCD Data Projektör kullanacak konuşmacıların slaytlarını Windows Office 97, 2000 ya da XP programında hazırlamaları gerekmektedir.

Slaytlar: Slaytlarınızı hazırlarken şunlara dikkat ediniz: 1. Slaytlarınız 7 satırı aşmamalıdır; 2. 18 punto yazı kullanılmalıdır; 3. Her satırdaki kelime sayısı 6'yı aşmamalıdır; 4. Slaytlar yatay olarak hazırlanmalıdır; 5. Slaytlarda çok geniş içerikli tablolar yer almamalıdır; 6. İki slayt makinesi kul lanılıyorsa, dikey ve yatay slaytlar bir arada bulunmamalıdır; 7. Slaytlar cam kutulara yerleştirilmiş olmalıdır; 8. İnce/karton kenarlı slayt kullanılmamalıdır; 9. Slaytlar numaralandırılmış olmalıdır; 10ı Slayt sayısı konuşma süresinin yarısı kadar olmalıdır.

Asetatlar: Asetatların A4 ebadında olmasına ve çerçevesinde en az 2 cm boşluk olmasına dikkat ediniz. Slayt hazırlama ilkeleri asetatlar için de geçerlidir.

Slayt kontrol hizmetleri: Tüm konuşmacıların, slaytlarını konuşmalarından en az 3 saat önce slayt kontrol merkezine getirmeleri gerekmektedir. Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunumlarınızı, sunum tarihi, salonu ve saatini belirterek, 20 Nisan 2004 tarihine kadar [email protected] adresine kongre öncesinde de gönderebilirsiniz.

Posterler: Posterler (Türkçe ya da İngilizce) 70 cm eninde 90 cm boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarihte ve stand numarasında sergilenecektir. Posterler, sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında sökülecektir.Bu saatlerde sökülmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktır. Posterlerin asılmasında poster sahiplerine yardımcı olacak görevliler hazır bulunacaktır. Türkçe posterlerde mutlaka İngilizce özet bulunacaktır.