ANA SAYFA ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

569" valign=top>>569" valign=top>
< Geri   Kurslar   1. Gün   2. Gün   3. Gün

29 Nisan 2004 - 1. GÜN

Öğleden Önce
  07.30-08.30 08.30-10.00 10.30-12.30
SALON 1 1 GS
Ventilatör ilişik pnömonide antibiyotik seçimi ve uygulaması.
9 YM
Dünyada ve Türkiye'de sağlık politikalarındaki gelişmeler:
17 P
KOAH tedavisinde neler değişti
SALON 2 2 GS
Akciğer kanserlerinde sahada yeni tarama yöntemleri var mı? yararlı mı?
10 OS- 1 18 P
Üst hava yolu ve astım ilişkisi
SALON 3 3 GS
Postoperative pulmoner komplikasyonların tayininde preoperatif değerlendirmenin yeri
11 GK
Akciğer kanserinin patogenezinde moleküler özellikler ve erken tanı


Apoptozis ve akciğerler
Akciğer hastalıklarında yaşam kalitesi ölçümünün değeri: QOL anketleri
19 P
Yaşamı tehdit eden pnömoniler
SALON 4 4 GS
Bronkoplastik operasyonlar
12 P
Pulmoner hipertansiyon
20 P
Sigara bağımlılığı ve tedavisi
SALON 5 5 GS
Tüberkülozda yeni ilaç geliştirme çalışmaları
13 P
Akciğer kanserinde genişletilmiş rezeksiyonlar
21 P
Venöz tromboemboli profilaksisi
SALON 6 6 GS
Çocuklarda noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları
14 MS
KOAH'da solunum yetmezliği ve mekanik ventilasyon uygulamaları
22 YM
Yoğun bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi
SALON 7 7   15 MS
Sigara ve gençlik
23 YM
Dış ve iç ortam hava kirliliği
SALON 8 16 TP
Astım
24 YM
Akciğer kanseri cerrahi tedavisi
sonrası rekürrenslerde yaklaşım
Poster Salonu
PS-01 PS-02 PS-03 PS-04 PS-05
PS-06 PS-07 PS-08 İOS- 1 İOS- 2

Öğleden Sonra
  12.45-13.45 14.00-15.30 16.00-17.30
SALON 1 25 US
Solunum yetmezliğinde beslenme desteği
33 K
Sunum nasıl yapılır ? Makale nasıl yazılır - Nasıl okunur ?
41 YM
Çocuk ve erişkinde toplum kökenli üst ve alt solunum yolu infeksiyonlarında tanı ve tedavi sorunlarımız
SALON 2 26 K
Astım tedavisinde inhale kortikoseteroidlerin yeri
34 YM
Birinci basamakta akciğer hastalıkları: sorunlar ve çözümler
42 KG
Astım tedavisinde immunoterapinin yeri var mı ?
SALON 3 27 US
Akciğer kanserinin evrelemesinde endoskopik yöntemler
35 P
KOAH'da tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi
43 YM
Solunum sistemi hastalıklarında farmakoekonomi
SALON 4 28 US
Trombofililerin klinik ve laboratuvar deðerlendirmesi
36 P
Akciğer kanserinde özel durumlar ve tedavileri
44 P
Yoğun bakımda tanısal girişimler
SALON 5 29 K
Padişahlar : Neden hastalandılar? Neden öldüler?
37 YM
Pulmoner tromboemboli tanı ve tedavisi - olgu temelli tartışmalar
45 YM
Uzman hekim sorunları
SALON 6 30 US
KOAH alevlenmelerinin evde tedavisi
38 UD
Pnömonilerde tanı ve tedavi sorunları
46 MS
Endobronşial tedavilerde yeni gelişmeler ve uygulamalar
SALON 7 31 US
Mesleki ortamda infeksiyon
39 MS
Türkiye'de DOTS uygulamaları
47 MS
Çevre kirliliği, biomas ve akciğerler
SALON 8 32 US
Türkiyede ve dünyada çocuk göğüs hastalıkları uzmanlığının gerekliliği
40 TP
Karma konular
48 TP
Göğüs cerrahisi
    Board Sınavı  
Poster Salonu
PS-01 PS-02 PS-03 PS-04 PS-05 PS-06
  PS-07 PS-08 PS-09 İOS- 1 İOS- 2


US: Uzmanıyla söyleşi, YM: Yuvarlak Masa, P: Panel, GK: Güncel Konu, MS: Mini Sempozyum, UD: Uzmanına Danış, SS: Sözlü Sunum, TP: Tartışmalı Poster, P: Poster YIM: Yılın makaleleri, OS:Olgu Sunu Oturumu, K:Konferans , KG:Karşıt Görüş, GS: Gündoğumu Seminerleri