ANA SAYFA ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

569" valign=top>>569" valign=top>
< Geri   Kurslar   1. Gün   2. Gün   3. Gün

30 Nisan 2004 - 2. GÜN

Öğleden Önce
  07.30-08.30 08.30-10.00 11.00-13.45
SALON 1 49 GS
Pnömonilerde kısa süreli tedavi yaklaşımı
57 YM
Göğüs hastalıklarında uzmanlık eğitimi ve sorunlar
65 YIM
Tüberküloz Çalışma Grupları


73 YIM
Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları
SALON 2 50 GS
Negatif basınçlı mekanik ventilasyon: dünü, bugünü yarını
58 OS- 2 66 YIM
Kanser Çalışma Grupları


74 YIM
Akciğer Patolojisi
SALON 3 51 GS
BCG ve PPD: ne zaman ve kime?
59 P
Tanısal bronkoskopide yeni açılımlar
67 YIM
KOAH


75 YIM
Tütün ve Sağlık Çalışma Grupları
SALON 4 52 GS
Rinit tedavisine yaklaşım
60 P
Sepsis: Moleküler yapısı, ALI ilişkisi, yeni tedavi seçenekleri
68 YIM
Astım


76 YIM
Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
SALON 5 53 GS
Yaşlılarda akciğer hastalıkları
61 P
Genetik ve akciğer hastalıkları
69 YIM
Klinik Sorunlar


77 YIM
Solunum Yetmezliği Çalışma Grupları
SALON 6 54 GS
Çocuklarda uyku ile ilişkili solunum bozuklukları
62 YM
Akciğer hastalıklarında maluliyet değerlendirmesi
70 YIM
Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu


78 YIM
Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu
SALON 7 55 GS
KOAH'da solunum kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi
63 P
Klinikte çocukluk çağı radyogramlarının değerlendirilmesi
71 YIM
Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
SALON 8 56 GS
Metastaz cerrahisi
64 P
Uyku apne sendromunun sonuçları
72 YIM
Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Poster Salonu
PS-10 PS-11 PS-12 PS-13 PS-14 PS-15 PS-16
PS-17 PS-18 PS-19 PS-20 İOS- 3 İOS- 4  

Öğleden Sonra
  14.00-15.30 16.00-17.30
SALON 1 79 UD
Tüberkülozda güncel sorunlar
87 YM
Tüberkülozda ilaç duyarlılık testleri
SALON 2 80 KG
Opere edilebilen küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi yapılsın mı ?
88 YM
Adana ilinde KOAH prevalansı: BOLD Türkiye pilot çalışması
SALON 3 81 GK
Viral solunun yolu infeksiyonlarına yaklaşımlar

Erişkin bronşiolitleri
Ventilatörden ayrılamayan hasta ve yönetimi
89 YM
Yaşam desteği sonlandırılması
SALON 4 82 ÖDÜLLÜ MAKALE 90 P
Uyku apne sendromu tedavisinde CPAP, BİPAP, APAP
SALON 5 83 MS
Astım epidemiyolojisi ve risk faktörleri
91 MS
Mediastinoskopi uygulamaları
SALON 6 84 MS
Kistik fibrozis ve bronşektazi
92 MS
Toplum kökenli pnömoniler
SALON 7 85 TP
Akciğer ve plevra maligniteleri
93 TP
Astım + Pediatri
SALON 8 86 TP
Tüberküloz ve Solunum Yetmezliği
94 TP
Klinik Sorunlar


US: Uzmanıyla söyleşi, YM: Yuvarlak Masa, P: Panel, GK: Güncel Konu, MS: Mini Sempozyum, UD: Uzmanına Danış, SS: Sözlü Sunum, TP: Tartışmalı Poster, PS: Poster, YIM: Yılın makaleleri, OS:Olgu Sunu Oturumu, K: Konferans , KG:Karşıt Görüş , GS: Gündoğumu Seminerleri