ANA SAYFA ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

569" valign=top>>569" valign=top>
< Geri   Kurslar   1. Gün   2. Gün   3. Gün

01 Mayıs 2004 - 3. GÜN

Öğleden Önce
  07.30-08.30 08.30-10.00 10.30-12.30
SALON 1 95
GS
Allerjik hastalıklarda kemokinler ve antagonistleri
103 OS
Radyolojik Olgu Sunumu
111 YM
Küresel akciğer sağlığına bakış
SALON 2 96
GS
Erişkin akciğer hastalıklarında aşılama
104 YM
Astım önlenebilir mi?
112 P
Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler
SALON 3 97 GS
Ani bebek ölüm sendromu ve akut hayatı tehdit eden olay
105 UD
Torasik onkolojide tanı, tedavi, takip parametreleri ve erken evre akciğer kanserine yaklaşım
113 YM
Çocuk ve erişkinde astım tanısında yaşanan sorunlar
SALON 4 98
GS
Uyku apne sendromu tedavisinde CPAP, BİPAP titrasyonu
106 YM
KOAH' da
nerede hata yapıyoruz?
114 YM
Periferik akciğer lezyonlarına tanısal yaklaşım
SALON 5 99
GS
Vena kava süperior sendromunda cerrahi tedavi
107 MS
Sigarayı bıraktırma kliniklerinin sonuçları
115 YM
Bağışıklığı baskılanmış bireylerdeki pnömoniler: Türkiye pratiği ve sorunlar
SALON 6 100
GS
Kadın ve sigara
108 MS
Pulmoner tromboembolide risk faktörleri
116
P
İnterstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım
SALON 7 101
 
109 MS
Verem Savaş Dispanserlerinin sonuçları
117 YM
Uyku apne sendromu ve trafik kazaları
SALON 8 102
 
110 TP
Göğüs Cerrahisi
118 P
Diyafragma hastalıklarının cerrahisi
POSTER SALONU
PS-21 PS-22 PS- 23 PS- 24 PS- 25
PS- 26 PS- 27 İOS- 5 İOS- 6  

Öğleden Sonra
  12.45-13.45 14.00-15.30 16.00-17.30
SALON 1 119 US
Kanıta dayalı tıp
127 YM
Tıp eğitiminde yeni gelişmeler
135 UD
Akciğer radyolojisi
SALON 2 120 US
KOAH'da non invaziv mekanik ventilasyon
128 UD
Göğüs hastalıkları konsültasyonu
136 YM
Malign plevral mezotelyoma tanısı ve tedavisinde sorunlar
SALON 3 121 US
Çocukluk çağı alt solunum yolu infeksiyonları tedavsinde modern stratejiler
129 UD
Solunum fonksiyon testleri ve kan gazları
137 UD
Toraks cerrahisinde yeni açılımlar
SALON 4 122 US
Türkiyede biomass sorunu
130 KG
Basit horlama ve hafif dereceli uyku apne sendromu tedavisi: Ağıziçi araç mı, cerrahi mi ?
138 YM
Asistan hekim sorunları
SALON 5 123 US
Bronş hiperreaktivitesi
131 MS
Akciğer kanserinde kemoterapi
139 MS
KOAH'da vasküler cevap
SALON 6 124 US
Göğüs cerrahisinde adli olaylar: Komplikasyon mu? Kusur mu? - Göğüs cerrahisinde malpraktis.
132 MS
Göğüs cerrahisinde özel durumlar
140 MS
Uyku-apne sendromunda serumda laboratuvar parametreleri
SALON 7 125
 
133 TP
KOAH
141 TP
Tüberküloz
SALON 8 126
 
134 TP
Patoloji + Solunum Sistemi İnfeksiyonları
142 TP
Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları
POSTER SALONU
PS-21 PS-22 PS-23  
PS-24 PS-25 İOS- 5 İOS- 6


US: Uzmanıyla söyleşi, YM: Yuvarlak Masa, P: Panel, GK: Güncel Konu, MS: Mini Sempozyum, UD: Uzmanına Danış, SS: Sözlü Sunum, TP: Tartışmalı Poster, PS: Poster YIM: Yılın makaleleri GK: Güncel konu, K: Konferans, GS: Gündoğumu Seminerleri, OS:Olgu Sunu Oturumu, K: Konferans, KG:Karşıt Görüş, GS: Gündoğumu Seminerleri