ANA SAYFA ENGLISH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

569" valign=top>>569" valign=top>TORAKS DERNEĞİ
Toraks Derneği, göğüs hastalıkları uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer hekimler tarafından 1992 yılında kurulan, göğüs hastalıkları disiplininin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı eğitim, araştırma, hasta bakım standartları ve ulusal politikalar oluşturarak solunum hastalıklarında en etkin koruma ve tedaviyi sağlamak ve ulusal akciğer sağlığını geliştirmektir.

Toraks Derneği, kuruluşundan kısa süre sonra Türkiye'nin değişik bölgelerinde 10 şube açmış, 14 değişik alanda bilimsel çalışma grupları oluşturmuştur. Şubeleri, çalışma grupları, süreli yayınları, bilimsel ve mesleki aktiviteleri, mesleki uzmanlık standardı çalışmaları ile Toraks Derneği, solunum hastalıkları ve akciğer sağlığı konusunda Türkiye'nin en büyük uzmanlık örgütüdür.

Eğitim Etkinlikleri

Toraks Derneği'nin yoğun eğitim programı ve uygulamaları vardır. Göğüs hastalıklarında uzmanlık eğitimi düzeyinin yükseltilmesi ve standardizasyonunun sağlanması amacıyla Toraks Derneği tarafından oluşturulan Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (Board) ikinci sınavını yapmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Toraks Derneği, her yıl düzenlediği ulusal kongreleri ile solunum hastalıkları alanındaki son gelişmeleri üyelerine aktarmaktadır.

Toraks Derneği bünyesinde kurulmuş bulunan Toraks Derneği Okulu, araştırma görevlileri ve sahada çalışan hekimlerin bilgilerini yenilemelerine olanak sağlamak üzere düzenli olarak "Kış Okulu" programları uygulamaktadır. Toraks Derneği, solunum hastalıkları alanındaki sürekli gelişmeleri dikkate alarak, eksikliği hissedilen ya da yeni organize edilecek olan alanlarda yetişkin insan gücünü arttırmak amacıyla, 1-2 ay süreli "merkezi kursları" uygulamaktadır.

Toraks Derneği, 2002 yılından bu yana "Toraks Derneği Seminerleri" programı yürütmektedir. 2003 yılı Kasım ayında yapılmiş olan seminer, uluslararası alanda tüberküloz konusunda en çok çalışan ve en çok bilgi üreten bilim insanları ile tüberküloz sorununun yoğun yaşandığı bölge ülkelerinden gelen araştırmacı ve meslektaşlarımızın konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Toraks Derneği şubeleri de genel merkezle işbirliği halinde, ancak kendi bünyelerinde düzenledikleri sempozyum, panel ve benzeri bilimsel ve mesleki aktiviteler ile coğrafi bölgelerinde Toraks Derneği amaçları doğrultusunda yoğun faaliyetler göstermektedir.

Yayınlar ve Araştırma Etkinlikleri

Toraks Derneği'nin düzenli olarak yayınlanan beş adet yayın organı vardır: Toraks Bülteni, Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal, Toraks Kitapları ve Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi

Toraks Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda oluşturduğu 14 ayrı bilimsel çalışma grubu ile eğitim çalışmaları planlamakta, çok merkezli çalışmaları yürütmekte, tanı ve tedavi standartları geliştirmekte ve ulusal politikalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Çalışma grupları tarafıdan çeşitli tanı tedavi rehberleri geliştirilmiş ve ülkenin her yerinde üyelerimize ve diğer hekimlere dağıtılmıştır. Sekiz ayrı çalışma grubu tarafından hazırlanan ulusal kontrol programları ise yakında yayınlanacaktır.

Toraks Derneği, bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla toplam 7 dalda teşvik ve araştırma ödülü vermektedir.

Hasta Bakım ve Halk Sağlığı Etkinlikleri

Toraks Derneği, solunum hastalıkları alanında uluslararası standartlarda hasta bakım hizmeti (koruma, tanı ve tedavi) verilmesi için çaba göstermektedir. Dernek, temel hedefi olan ulusal akciğer sağlığını geliştirmek amacıyla, ülkemizde akciğer sağlığı ile ilgili sorunları belirlemek için çalışmalar yapmakta, tanı tedavi rehberleri yayınlamakta ve ulusal kontrol programları oluşturmaktadır. Toraks Derneği, Verem Haftası, Dünya Astım Günü, Dünya KOAH Günü ve 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü'nü, kamuoyu ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmede önemli günler olarak değerlendirmektedir.


Bölgesel ve Küresel İşbirliği

Toraks Derneği, akciğer sağlığı ile ilgili ulusal sorunlarımızın hem nedenlerinin hem de çözümlerinin giderek küresel bir boyut kazandığının bilincindedir. Dernek, bölgemizde ve dünyada bulunan solunum hastalıkları alanındaki diğer örgütlerle yakın işbirliği kurmaktadır.

Toraks Derneği Genel Merkezi

Turan Güneş Bulvarı,
Koyunlu Sitesi
No: 175/19,
Oran, Ankara
Telefon: 0 312 490 40 50
Faks: 0 312 490 41 42
Web: www.toraks.org.tr
İletişim: [email protected]