Kongreye Davet Toraks Derneği Organizasyon Bilimsel Program Genel Bilgiler Online Başvuru Bildiriler
        Organizasyon


br>
Kongre Organizasyon
Organizasyon Komitesi
Arif H. Çımrın (Başkan)
Can Sevinç (Sekreter)
H. Gül Öngen, Haluk Türktaş,
Arzu Yorgancıoğlu, Dilşad Mungan,
Muzaffer Metintaş, Sevgi Saryal,
Çağlar Çuhadaroğlu, Bilun Gemicioğlu,
Tuncay Göksel, Levent Karasulu,
Oğuz Kılınç, Hatice Türker,
Eyüp Sabri Uçan, Füsun Yıldız


Bilimsel Program Komitesi
H. Gül Öngen (Başkan)
Arif H. Çımrın

Çalışma Grubu Başkanları:
Turgay Çelikel, Arif H. Çımrın,
A Fuat Kalyoncu, Fazilet Karakoç,
Ali Kocabaş, Oğuz Köktürk,
Özlem Özdemir Kumbasar,
Büge Öz, Tevfik Özlü,
İsmail Savaş, Eyüp Sabri Uçan,
Esra Kunt Uzaslan, Mustafa Yüksel,
Adil Zamani
Kongre Başkanı
Arif H. Çımrın
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD,İzmir
Tel : 0 232 412 38 03
Faks : 0 232 279 26 25
e-Posta : [email protected]
Bilimsel Program Komite Başkanı
H. Gül Öngen
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD,İstanbul
Tel : 0 212 414 32 13
e-Posta : [email protected]
Genel Organizasyon
Toraks Derneği Merkez Yürütme Kurulu

Başkan
Haluk TÜRKTAŞ

Önceki Başkan
Ali KOCABAŞ

Seçilmiş Başkan
Eyüp Sabri UÇAN

Genel Sekreter
Arzu YORGANCIOĞLU

Sayman
Sadık ARDIÇ

Bilimsel Komite Başkanı
Gül ÖNGEN

Bülten Editörü
Sedat ALTIN

Okul Başkanı
Muzaffer METİNTAŞ

Dış İlişkiler Başkanı
Dilşad MUNGAN
Toraks Derneği Genel Başkanı
Haluk Türktaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD, Ankara
Tel : 0 312 202 61 12
e-Posta : [email protected]

Toraks Derneği Genel Sekreteri
Arzu Yorgancıoğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD, Manisa
Tel : 0 236 239 47 95
e-Posta : [email protected]

Toraks Derneği Genel Merkezi
Turan Güneş Bulvarı, No:175/19
06550, Oran - Ankara
Tel : 0 312 490 40 50
Faks : 0 312 490 41 42
e-Posta : [email protected]

Kongre Organizasyon Sekreterliği

Figür Kongre ve Organizasyon
Ayazmadere Cad Karadut Sok No:7
Dikilitaş, Beşiktaş - İstanbul
Tel : 0 212 258 60 20
Faks : 0 212 258 60 78
e-Posta : [email protected]