Kongreye Davet Toraks Derneği Organizasyon Bilimsel Program Genel Bilgiler Online Başvuru Bildiriler
        Toraks Derneği Hakkında


br>
Toraks Derneği, göğüs hastalıkları uzmanları ve solunum alanında çalışan diğer hekimler tarafından, 1992 yılında, kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleksel ve bilimsel uzmanlık derneği olarak kurulmuştur.

Derneğin amacı; eğitim, araştırma ve hasta bakımı alanında standartlar ve ulusal politikalar oluşturarak solunum hastalıklarında en etkin koruma ve tedaviyi sağlamak, ulusal akciğer sağlığını geliştirmektir.

Toraks Derneği, Türkiye'nin her bölgesine yayılmış 15 şubesi, 14 değişik alandaki bilimsel çalışma grupları ve 1500'ü aşkın üyesiyle, solunum hastalıkları ve akciğer sağlığı alanında ülkenin en büyük uzmanlık örgütüdür. 1992'den bu yana eğitime yönelik yoğun etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, 2005'te sekizincisi düzenlenecek olan Toraks Derneği Kongreleri, her yıl daha da artan katılımla, ulusal ve bölgesel, hatta küresel bir forum niteliğindedir. Dernek, mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi çerçevesinde ve üyelerinin mesleki bilgilerini yenilemeleri amacıyla "Kış Okulu" programları, seminerler ve kurslar da düzenlemektedir.

Toraks Derneği bilimsel çalışma grupları, tanı ve tedavi kılavuzları geliştirmekte, bunun yanı sıra etik standartların geliştirilip uygulanmasını desteklemektedir. Toraks Derneği başta solunum hastalıklarının epidemiyolojisi ve önlenmesi konularında olmak üzere, birçok projeyi desteklemekte ve araştırmalar yürütmektedir.

Toraks Derneği'nin düzenli olarak yayımlanan, ikisi süreli dergi, ikisi kitap, birisi de bülten olmak üzere toplam beş adet yayın organı vardır: Toraks Bülteni, Toraks Dergisi, Turkish Respiratory Journal, Toraks Kitapları ve Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi. Yayımlanan dergilere, derneğin internetteki sayfasından ulaşılabilmektedir.

www.toraks.org.tr
www.turkishrespiratoryjournal.com