ana sayfa   |   english       

  Kongreye Davet
  Türk Toraks Derneği
  Organizasyon
  Bilimsel Program
  Kongre Kayıt
  Konaklama
  Antalya
  Turlar
  Genel Bilgiler
  Online Başvuru


 
 
 
  Kongreye Davet
Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Toraks Derneği'nin 9. Yıllık Kongresi'ne hoş geldiniz. Solunum sistemi hastalıklarının geniş boyutta tartışılacağı, bu alanda son gelişmelerin gözden geçirileceği, aynı zamanda ulusal ve küresel akciğer sağlığına ilişkin sorunların tartışılacağı kongremize katılmanızdan mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi, 9. yıllık kongrenin temel hedefi de akciğer sağlığı konusunda gelişmelerin ortaya konulduğu, üretilen bilginin paylaşıldığı bilimsel bir ortam yaratılmasıdır. Aynı zamanda akciğer sağlığıyla ilişkili sosyal, siyasal ve ekonomik konuların ulusal, bölgesel ve küresel boyutlarıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu toplantılarda elde edilen sonuçların, başta Türkiye olmak üzere bölgesel düzeyde olumlu etkileri olacağını düşünmekteyiz.

Kongre programı, 19 Nisan 2006 tarihinde 11 değişik konuda düzenlenen "Kongre Kursları" ile başlamaktadır. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Yüzkırkaltı oturumdan oluşan kongre bilimsel programı 20 Nisan 2006 tarihinden itibaren üç gün süresince paralel salonlarda gerçekleşecektir. Kongre bilimsel programı Türk Toraks Derneği'nin çalışma grupları, şube yönetim kurulları ve merkez yürütme kurulu, FEMTOS ve bölge ülkelerinin Toraks dernekleri temsilcilerinin önerileri doğrultusunda geniş katılımlı olarak oluşturulmuştur. 18 panel, 12 yuvarlak masa, 15 gündoğumu semineri, 16 uzmanı ile söyleşi, 2 karşıt görüş, 3 klinik ve radyolojik olgu sunumu oturumu ve 3 uydu sempozyumunda akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler sizlere sunulacaktır. Bu oturumlarda Türk bilim adamlarının yanısıra ABD, Avrupa ve bölge ülkelerinden 30'un üzerinde tanınmış bilim adamı görev almıştır. Klinik danışma merkezlerinde bu yıl 6 çalışma grubu görev alacak ve konunun uzmanları üyelerimizin her türlü sorusuna yanıt vermek üzere hazır olacaklardır.

Türk Toraks Derneği 9. yıllık kongresine gerek yurtiçi, gerekse bölge ülkelerinden binin üzerinde bildiri başvurusu olmuştur. Her geçen yıl artan bu sayı, Türk Toraks Derneği kongrelerinin başarısının en önemli göstergesidir. Bildiriler belirli bir tema etrafında gruplanarak Mini Sempozyum, Tartışmalı Poster ve Poster Sunumu formatlarında yoğun bir şekilde tartışılacaktır. Bu yıl kongremiz her yıl olduğundan daha yoğun bir şekilde, bilimin üretildiği ve geliştirilip paylaşıldığı bir etkinlik olacaktır.

Kongre programında asistan ve uzman hekim toplantılarının yanı sıra çalışma grubu toplantıları ve yönetim kurulu seçimi yapılacaktır. Bunlar üyelerimizin bilimsel, sosyal ve özlük haklarının tartışılacağı ortak karar ve stratejilerin oluşturulup geliştirileceği toplantılardır. Bu nedenle bu toplantılara geniş ve aktif katılım derneğimizin gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Sizlerle paylaşmak istediğimiz çok önemli bir haber de Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongre'si ilk kez Avrupa Göğüs Hastalıkları Akreditasyon Kurulu (EBAP) tarafından 18 CME kredisi ile kredilendirilmesidir. EBAP, Avrupa Tıp Birliği için akciğer hastalıklarında uluslararası CME programlarının akreditasyonunu sağlamakla yükümlü bir programdır.

Kongre süresince çeşitli beğenilere seslenebilmeyi umarak düzenlediğimiz sosyal etkinlikler siz katılımcıları beklemektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bilimsel programı takip eden saatlerde kongre merkezinin güzel atmosferinde konser ve söyleşiler akşam saatlerini zenginleştirecektir..

Türkiye'mizin tarihi ve doğasıyla seçkin bir yöresinde Antalya-Beldibi'nde yaza merhaba dediğimiz bu günlerde yararlı ve verimli bir kongre olmasını dileyerek tekrar, hoş geldiniz diyoruz.Haluk Türktaş
Türk Toraks Derneği Genel Başkanı


Sevgi Saryal
Kongre Başkanı


H. Gül Öngen
Bilimsel Komite Başkanı


Akın Kaya
Kongre Sekreteri