Kongreye Davet
Türk Toraks Derneği
Organizasyon
Bilimsel Program
Kongre Kayıt Bilgileri
Genel Bilgiler 
Online Başvuru 
Konaklama
Antalya ve Turlar
Sorularınız
 English
BİLİMSEL PROGRAM


Kongre Programı Zaman Çizelgesi

25 Nisan 2007 - Kurs Programı

26 Nisan 2007 - Bilimsel Programı

27 Nisan 2007 - Bilimsel Programı

28 Nisan 2007 - Bilimsel Programı

Detaylı Bilimsel Program ve Sunum Arama

Kişisel Programınız