KONGREYE DAVET
Kongreye Davet
Türk Toraks Derneği
Organizasyon
Bilimsel Program
Kongre Kayıt Bilgileri
Genel Bilgiler 
Online Başvuru 
Konaklama
Antalya ve Turlar
Sorularınız
 English

Değerli Meslektaşlarımız,

Göğüs Hastalıkları alanında ülkemizde düzenlenen en büyük kongre olan Türk Toraks Derneği Yıllık Kongrelerinden 10. sunun 25-29 Nisan 2007 tarihleri arasında Antalya-Kemer'deki Sungate Port Royal Otel'de düzenleneceğini duyurmaktan gurur duymaktayız.

Türk Toraks Derneği yıllık kongreleri göğüs hastalıkları ve ilişkili uzmanlık dalı mensuplarını bir araya getiren ve her yıl artan katılımcı sayıları ile ülkemizdeki en büyük ve saygın etkinliklerden biri haline gelmiştir. 2007 yılının derneğimizin düzenlediği kongrelerin onuncu yılı olması bakımından da ayrı bir önemi vardır. 10. yıllık kongrenin hedefi, zengin bilimsel içeriği ile katılımcıların göğüs hastalıkları konusundaki son gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeydeki deneyimlerden faydalanarak gözden geçirecekleri bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulmasıdır. Kongrenin bilimsel programı Türk Toraks Derneği Çalışma Grupları ve Şubelerinin değerli katkı ve önerileri ile şekillendirilmiştir.

Kongreye bölgesel ülkelerin yanı sıra tüm dünyadan konusunda iyi tanınan bilim adamlarının katılımı beklenmektedir.Güncel ve ilgi çekici akademik konuların yanı sıra, uzmanlık alanımızı ilgilendiren sosyal konular, ülkemizdeki sağlık politikaları ve eğitim sorunları da farklı boyutlarda irdelenecektir.

10. yıllık kongre, kongre logosuna ilham veren güneşin, doğa ve tarihle birleştiği Antalya'nın Kemer ilçesinde, bilimsel ve sosyal etkinliklerin bütünleşmesi ile gerçekleşecektir.

Sizleri Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresine davet etmekten mutluluk duymaktayız. 25-29 Nisan 2007 tarihlerinde görüşmek ümidiyle...
Numan EKİM
Kongre Başkanı

Metin GÖRGÜNER
Kongre Bilimsel Komitesi Başkanı


Eyüp Sabri UÇAN
Başkan