Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi bildirilerine ait istatistikler aşağıda sunulmuştur. Kongre için toplam 836 adet bildiri gönderilmiştir.

Bildirilerin büyük çoğunluğu internet üzerinden gönderilmiş olup sadece 3 adet bildiri e-mail veya posta ile gönderilmiştir. (% 0.3'ü posta ile; %99.7'si web üzerinden gönderilmiştir.)

Toraks Derneği 10. Yıllık kongresinde ise bu oranlar % 0.7ve % %99.3 olarak tespit edilmektedir.

Kongre için gönderilen ve değerlendirmeye alınan toplam bildiri sayısı 802'dir. Bu bildirilerden biri katılımcı tarafından geri çekilmiştir. Yurt içinden gönderilen 6 ve yurtdışından gönderilen 2, toplam 8 teknik sorunlu bildiri değerlendirmeye alınmamıştır. Yine katılımcılar tarafından onaylanmayan 26 adet bildiri de değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirmeye alınan bildirilerin, çalışma gruplarına göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Bildirilerin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı

GRUP ADI

TOPLAM

Akciğer Patolojisi

26

Akciğer ve Plevra Maligniteleri

66

Astım ve Alerjik Hastalıklar

33

Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları

28

Göğüs Cerrahisi

107

Klinik Sorunlar

149

KOAH

43

Pediatrik Akciğer Hastalıkları

38

Solunum Sistem İnfeksiyonları

34

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım

27

Tanı Yöntemleri

42

Tüberküloz

107

Tütün ve Sağlık

32

Uykuda Solunum Bozuklukları

34

Pulmoner Rehabilitasyon

14

Deneysel Çalışmalar, Solunum Yolu Hücre Biyolojisi ve Genetik

18

Diğer

4

TOPLAM

802

Yurtdışından gönderilen ve değerlendirmeye alınan bildiri sayısı ise 156' dır. ( Teknik sorunlu iki bildiri ve onaylanmayan 24 bildiri değerlendirmeye alınmamıştır.

Kongre için gönderilen ve değerlendirmeye alınan toplam 801 adet bildirinin sunum tiplerine ve çalışma gruplarına göre dağılımı Tablo 2'de verilmiştir(1 adet bildiri geri çekilmiştir).

Tablo 2: Bildirilerin Sunum Biçimleri ve Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı

GRUP ADI

MİNİ
SEMPOZYUM

TARTIŞMALI
POSTER

POSTER

RED

TOPLAM

Akciğer Patolojisi

1

2

16

7

26

Akciğer ve Plevra Maligniteleri

4

28

17

17

66

Astım ve Alerjik Hastalıklar

4

12

14

3

33

Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları

3

12

10

3

28

Göğüs Cerrahisi

6

20

46

35

107

Klinik Sorunlar

4

30

59

56

149

KOAH

3

18

20

2

43

Pediatrik Akciğer Hastalıklar

4

15

18

1

38

Solunum Sistem Enfeksiyonları

4

13

11

5

33

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım

2

13

10

2

27

Tanı Yöntemleri

4

30

3

5

42

Tüberküloz

7

37

45

18

107

Tütün Ve Sağlık

4

19

9

-

32

Uykuda Solunum Bozuklukları

2

12

19

1

34

Pulmoner Rehabilitasyon

1

13

-

-

14

Deneysel Çalışmalar,
Solunum Yolu Hücre Biyolojisi ve Genetik

5

11

2

-

18

Diğer

-

-

 

4

4

Bilinmeyen (Teknik Red+Onaylanmayan)

     

34

34

TOPLAM

58

285

299

193

835

Yurtdışından gönderilen ve değerlendirmeye alınan 156 adet bildirinin sunum biçimlerine göre dağılımı Tablo 3'de sunulmuştur. (Bir önceki kongrede yurtdışından gönderilen bildiri sayısı 162 olarak tespit edilmiştir.)

Tablo 3: Yurtdışı Bildirilerin Sunum Biçimlerine Göre Dağılımı

Mini Sempozyum

9

Tartışmalı Poster

74

Poster

60

Red

13

TOPLAM

156

Türkiye'den gönderilen ve değerlendirmeye alınan toplam 645 adet bildirinin 146'si (%22,64) red edilirken, yurtdışı 156 adet bildirinin 13'i (%8,34 ) red edilmiştir. Değerlendirmeye alınan 801 adet bildirinin 159 adedi, yani %'19, 85’ i red edilmiştir.

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresinde ise Türkiye'den gönderilen ve değerlendirmeye alınan toplam 658 adet bildirinin 67'si (%10,2 ) red edilirken, yurtdışı 162 adet bildirinin 15'i (%15) red edilmiştir. Toplam 826 adet bildirinin 89 adedi, yani %10.8'i red edilmiştir.

BİLDİRİLERİN ÜLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kongre için gönderilen toplam 835 adet bildirinin 654 adedi Türkiye'den, 181 adedi ise yurtdışından toplam 20 ülkeden gönderilmiştir.

Bildirilerin ülkelere göre dağılımı Tablo 4'de sunulmuştur.

Tablo 4: Bildirilerin Ülkelere Göre Dağılımı

ÜLKE

BİLDİRİ
SAYISI

Türkiye

654

Özbekistan

42

Ukrayna

28

Rusya Federasyonu

24

Makedonya

20

İran

16

Yugoslavya

10

Azerbaycan

8

Romanya

6

Bulgaristan

5

Mısır

4

İtalya

3

Kırgızistan

3

ABD

3

Belarus

2

Bosna ve Hersek

2

Tunus

2

Arnavutluk

1

Gürcistan

1

Polonya

1

TOPLAM

835

Bildirilerin ülkelere göre dağılımları incelenmiş ve ilk 10 ülke Grafik 1'de gösterilmiştir.

 

Grafik 1: Bildirilerin Ülkelere Göre Dağılımında İlk 10 Ülke

Kongrede sunulacak 642 adet bildirinin ülkelere göre dağılımı ise Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: Kabul Edilen Bildirilerin Ülkelere Göre Dağılımı

ÜLKE

BİLDİRİ
SAYISI

Türkiye

499

Özbekistan

32

Ukrayna

8

Rusya Federasyonu

24

Makedonya

18

İran

15

Yugoslavya

9

Azerbaycan

6

Romanya

6

Bulgaristan

5

Mısır

4

İtalya

3

Kırgızistan

3

ABD

3

Belarus

2

Bosna ve Hersek

2

Tunus

1

Arnavutluk

1

Polonya

1

TOPLAM

642